Sağlık Sektörünün İhracata Katkısı

 

Türkiye’nin sağlık harcamaları 2009 yılından beri %10’luk bir oranla düzenli bir şekilde artmaya devam etmektedir. Yaşanan bu düzenli büyüme oranı sağlık sektörünün daha hızlı bir şekilde kalkınmasına etki etmektedir. Bu sektör insanların sağlığını ve refahını korumak, iyileştirmek amacı ile tıbbi hizmetler, ürünler ve destek sağlayan çeşitli kuruluş ve profesyonelleri kapsamaktadır.  Toplumlar için önem taşıyan bu alanın ekonomiye katkısı büyüktür. Gün geçtikçe etki alanını genişleten sağlık sektörünün ihracata olan katkısı ise tartışılmaz derecede büyüktür. Ülkelerin ihracat alanında etkili bir yer tutmaktadır. Sektörel gelişim ile birlikte uluslararası pazar alanında sergilenen ürün çeşitliliği de artmaktadır.

Sağlık sektörünün ihracata katkısı çok önemlidir. Bu yüzden her ülke sağlık sektörünün gelişmesi ve büyümesi için bütçe planlamaları yapar.

Yükselen Sağlık Sektörünün Ülkeler İçin Önemi

Toplumun sağlıklı bireyler barındırıyor olması devletlerin sürdürülebilir kalkınma ve üretkenlik politikaları için sahip olduğu güçlü bir kozdur. Aynı zamanda ülkeler sağlık politikalarını, sağlık sektörünün sahip olduğu gelişim ve güce göre belirlemektedir. Bu yüzden sektörün gelişimi, ülkelerin gündeminde her zaman yer eden ve önemsenen bir konudur ve bu alanda gerçekleştirilen girişimlere doğrudan destek vermektedir. Sağlık sektörü için ayrılan finansal destek bütçesi, ülkelerin her zaman odak noktalarından ve önceliklerinden biri olmuştur. Yurt içinde yapılan sektörel yatırımlar, sektörün ihracat alanında da gelişmesini ve güçlenmesini sağlamaktadır. Medikal ve sağlık sektörü dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Bu alanda gerçekleştirilen ihracat, sektörü daha hızlı ve sağlam adımlar ile ileriye taşımaktadır. Sağlık sektörünün ihracata olan katkısı, ülkelerin sektörel teşvik ve yatırım konusunda istek ve ilgisini artırmaktadır.

Çoğu gelişmiş ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 10'undan fazlasını tüketen sağlık hizmetleri, bir ülke ekonomisinin muazzam bir bölümünü oluşturabilir. OECD ülkelerinde kişi başına düşen sağlık ve ilaç harcamaları 1970'lerde birkaç yüz dolar iken, bugünkü satın alma gücü paritesine göre yılda ortalama 4.000 ABD dolarına ulaşmıştır.

Sağlık sektörünün ihracata olan katkısı birkaç farklı yol ile gerçekleştirilmektedir. Tıbbi ekipman ve cihazlar, sağlık turizmi, farma-kozmetik ürünler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yazılım ve teknolojileri bu ihracatlardandır. Bunlar arasında son dönemde popülerlik kazanan ve en çok gelir getiren sağlık turizmidir. Sektörün en önemli bileşeni olan sağlık turizmi, son yıllarda ülkelerin ve medyanın ilgisini üzerine çekmiştir. Sağlık sektörünün bu bileşeninde yaşanan büyümeyi bir dizi faktör de desteklemiştir. Günümüzdeki seyahat ve iletişim alanında yaşanan kolaylık ve gelişimler sağlık hizmetlerinin benzer kalitede olan bir tedaviyi, daha düşük maliyetle yurt dışından temin etmelerine olanak tanımaktadır. Kazanılmış olunan bu yeni nitelikler ile de uluslararası alanda bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Sağlık sektörü için Türkiye uluslararası alanda iddia sahibi olan ülkeler arasındadır.

 

Sağlık Sektörü Alanında Türkiye’nin Hedefi Dünya Liderliği

Türkiye, sağlık sektörü alanında son zamanlarda önemli bir pay sahibi olmaya başlamıştır ve ihracat alanında daha fazla pay sahibi olmayı da amaçlamaktadır. Türkiye, bu sektörün uluslararası pazarında daha fazlasına sahip olma potansiyelini taşıyan bir ülkedir. Bu nedenle, bu alanda yaptığı yatırım ve teşvikleri her geçen gün artırmaktadır. Bugün Türkiye’nin bu alandaki konumu tartışılmaz derecede iyi bir yerdedir.

2000’li yılların başından itibaren ülkenin sağlık altyapısı geliştirilmiş, hastaneler modernize edilmiş ve tıbbi teknoloji son derece iyi benimsenmiştir. Yaşanan bu değişim ve gelişimler ile birlikte özellikle şehirde, sağlık sektörü oldukça ileri seviyeye ulaşmıştır. Türkiye sağlık turizmi açısından önemli bir konumdadır. Coğrafi konumu ve sektör alanındaki gelişmeleri ile birlikte yabancı hastalar için öncelikli tercihler arasında yer almaktadır. Estetik cerrahi, tüp bebek gibi alanlarda Türkiye dünya çapında tanınmış merkezler barındırmaktadır. 2002 yılında 14 milyar dolar olan sağlık hizmeti ihracat geliri, 2020 yılında yaşanan salgına rağmen 35,4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye’nin sağlık harcamaları, 2009 yılından beri %10’luk bir oranla düzenli bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Ülkede sağlık turizmine yapılan yatırımların artması ile birlikte 2016-2021 yılları arasında Türkiye’ye gelen sağlık turist sayısı, yıllık ortalama %11 büyüyerek 377 bin 384 kişiden 642 bin 444 kişiye çıkmış ve neredeyse 2016 yılına göre 2 katına yakın bir sayıya ulaşmıştır.

Sağlık turizminin Türkiye’de ciddi bir şekilde desteklenmeye başlandığı 2012 yılında 216 bin olan turist sayısı, desteklerin artması ile birlikte neredeyse 1,5 milyon kişiyi aşmıştır. TÜİK verilerine göre sağlık hizmeti alma amacı ile Türkiye’ye gelenlerden elde edilen gelir 2021 yılında 1 milyar dolar kadar olmuştur. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında ülkemizi ziyaret ederek sağlık turizmi hizmeti alan hasta sayısı 262.000 iken 2021 yılında bu sayı 6 kat artarak 1.518.966 olmuştur. Sağlık sektörü 2023 yılı sonunda 3 milyonu aşmayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin sağlık sektörü hızla gelişim gösterir. Etki alanı genişleyen Türkiye sağlık sektörünün hedefi dünya liderliğidir.

Sağlık Sektöründe Güç ve Kalıcılık İçin Fuarlar Önemli Bir Etken

Sağlık sektörü alanında kalıcılık ve güç için birçok faaliyet gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetlerin kazandırdığı niteliklerin hepsinin bir arada bulunabileceği yer: Fuarlardır.

Sektör içerisinde yer alan profesyonel ya da yeni girişimci firmalara olumlu kazanımlar elde ettiren fuarlar, sağlık sektörünü bir basamak yukarı taşımaktadır. Fuarlar yalnızca bir iş platformu değil, aynı zamanda sektör bilgilendirmesi için merkezi bir yerdir. Burada iş dünyanıza dair aradığınız bütün bilgi akışını bulabilirsiniz. Farkı ölçekte firmalar ile bir araya gelerek onların tecrübelerinden yararlanabilirsiniz. Fuarlar profesyonelleri ve girişimcilerini bir araya getirmektedir. Girişimcilerin profesyonellerle bir araya gelerek onların iş tecrübe ve bilgisinden yararlandığı, profesyonellerin ise girişimcilerden yeni ve heyecanlandırıcı iş fikirleri edindiği bir platformdur.

Fuar ortamları sizlere hiçbir yerde bulamayacağınız iş fırsatlarını bir arada sunmaktadır. Ayrıca sektör gündemini fuarlardan takip etmek daha kolaydır. Rakip firmaların gelişim ve bilgi birikimini fuarlarda öğrenebilir, rakip firma analizini farklı şekilde tecrübe edebilirsiniz. Burası firmanız için iyi bir tanıtım ve pazarlama ortamıdır. Firmalar fuarlarda uluslararası müşterilere daha kolay bir şekilde ulaşabilir.

 

Sağlık Sektörü Fuarları Nelerdir?

Medica Dusseldorf Fuarı: Uluslararası Medikal ve Sağlık Fuarı, kendi alanında en büyük ve en etkili fuar olarak kabul edilmektedir. Sağlık ve medikal alanında teknolojik gelişmelere ve iş anlaşmalarına sahne olan önemli bir fuardır.  40 yıllık tecrübe sahibi olan fuar, her yıl sektörün söz sahibi olan güçlerini bir araya toplamaktadır. Kongre, tanıtım ve sunum gibi farklı sektörel etkinliklere ev sahipliği yapan bir fuardır. Türkiye’den bireysel katılımı devlet tarafından desteklenen sektörel fuarlar listesinde yer almaktadır.

Bu yıl 11-14 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Medica Fuarı’na büyük bir katılım beklenmektedir. 2023 yılında Medica Dusseldorf Fuarı’na 5 bin firma katılım sağlamıştır.  Medikal ürünler, sarf malzemeleri, cerrahi ekipmanlar ve tıbbi yazılımların sergilendiği fuara Türkiye’den milli organizasyon ile 42, bireysel organizasyon ile 119 firma katılım sağlamıştır.

Arab Health Dubai Fuarı: Orta Doğu’nun en büyük medikal fuarı olarak kabul edilen Arab Health Dubai Fuarı medikal, sağlık ve ilaç alanında tüm ürün gruplarını; üretici, distribütör, kullanıcı ve doktorlarla bir araya getirmektedir. Medikal ve sağlık fuarları içinde büyük bir öneme sahiptir. Arab Health, kongre ve tanıttığı teknolojik gelişmeleri ile sektörel geleceğe yön veren önemli bir platformdur. Önümüzdeki 27- 30 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara sektörden büyük bir ilgi beklenmektedir. 2022 yılında düzenlenen fuarda; 66 ülkeden, 4 bin 142 şirket ve 51 bin 670 katılımcı bir araya gelmiştir. Toplamda 149 Türk firması ürünlerini tanıtma ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakalamıştır.

Medlab Dubai Fuarı: Medlab Middle East 03-06 Şubat 2025 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenecektir. Orta Doğu, Asya ve Afrika bölgelerindeki medikal laboratuvar ve in vitro teşhis ekipmanları alanındaki en büyük fuarlardan biri olarak görülmektedir. Düzenlendiği her yıl binlerce katılımcı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar; medikal ve sağlık sektörü profesyonelleri için ileri teknolojiler, ürünler ve hizmetlerin sergilendiği bir iş platformudur. Medlab Dubai, klinik laboratuvarlar, patoloji laboratuvarları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve hastaneler gibi sağlık sektöründeki birçok kuruluş için bir iş birliği imkanı sunmaktadır.

Duphat Dubai Fuarı: 07- 09 Ocak 2025 tarihlerinde Dubai World Trade Centre'de gerçekleşecek olan fuar, ilaç ve sağlık sektörlerinin önde gelen şirketlerinin yanı sıra tıp uzmanlarını, araştırmacıları ve bilim insanlarını da bir araya getirmektedir. Yerel ve uluslararası sektör profesyonelleri arasında popülerliği olan fuar, ilaç sanayindeki son gelişmeleri ve yenilikleri sergilemektedir. Bunların yanı sıra sağlık ve medikal ekipmanlar, ilaç hammaddeleri, analitik cihazlar, laboratuvar malzemeleri de fuarın gözde ürünlerindendir.

Medic East Africa Fuarı: Sağlık sektöründe Doğu Afrika’nın en önemli fuarları arasında olan Medic East Africa, 04-06 Eylül 2024 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından olan sektör profesyonellerini ve girişimcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Yılda bir kez Kenya’nın Nairobi şehrinde düzenlenen fuar, sektörün canlanması için iyi bir iş platformu yaratmaktadır.

Bu fuarların her biri sektör içerisinde önemli bir yer tutan ve her türlü sektörel bilginin direkt olarak alınabileceği iş ortamlarıdır. Eğer sizler de sektör içerisinde yer alan bir firmaysanız sahip olduğunuz pazar alanını güçlendirmek ve yeni trendleri öğrenmek için bu alanda yapılan fuarlara katılabilirsiniz. Sektördeki girişimciler için ise; fuar ortamları iş ile alakalı her şeyin bir arada olduğu iş paketleridir. Burada sağlık sektörüne dair her bilgiyi edinebilir, müşteri profillerini öğrenebilir ve aynı zamanda rakip firmaları gözlemleyebilir.

 

Whatsapp İletişim
Uzman Temsilcilerimiz
Sorularınızı Bekliyor