İşletmeler İçin Destek Ve Fırsat Kapısı: KOSGEB

 

İş dünyasına adım atmak birçok heyecan verici fırsata kapı aralamak demektir. Ancak bu yolculuk, beraberinde finansal zorlukları da getirebilir. Girişimciler; yaratıcılıklarını, azimlerini ve vizyonlarını iş dünyasına taşıma kararı aldıklarında, sıklıkla karşılarına çıkan en büyük engel sermaye sınırlamasıdır. İşte tam bu noktada, girişimcilerin yanında duran KOSGEB, onlara bu finansal engeli aşma imkânı sunarak, iş dünyasının kapılarını aralamalarına destek olmaktadır. Peki KOSGEB nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için destek olma misyonu üstlenen KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye'de iş dünyasına değerli katkılarda bulunan bir kurumdur. 1990 yılında kurulan KOSGEB bir kamu kurumudur. Başta finansal destek olmak üzere mesleki eğitimlerle de girişimcilere yönelik hizmetler sunmaktadır.

 

KOSGEB

KOSGEB Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyenler arasında mikro, küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri, girişimciler, yeni iş kuracaklar ve yenilikçi projeleri olanlar, yerel üreticiler ve kadınlar yer almaktadır.

KOSGEB’in hizmetlerinden faydalanabilmenin en büyük şartı KOBİ sınıfına dahil olmak ve KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmaktır. Kayıt işlemleri için KOSGEB’in “Nereden Başlamalıyım?” sayfasından verilen adımları takip etmeniz gerekmektedir.

KOBİ sınıfına dahil olmak için 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon liranın üstüne çıkmayan bir işletme olmanız gerekmektedir.

 

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB; işletmelere faizsiz kredi, hibe ve çeşitli destek programları aracılığıyla mali yardım sunmaktadır, bu da işletmelerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamalarına önemli bir katkı sağlar. Ayrıca, işletme sahiplerine yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri ile işletme yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmalarına destek olur. İnovasyonu teşvik eden KOSGEB, işletmelerin teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmeleri için destek sağlamakta ve aynı zamanda işletmelerin ürün ve hizmetlerini pazarlamalarına, uluslararası arenada rekabet etmelerine yardımcı olacak destekleri sunmaktadır. Bu destekler, işletmelerin sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanır.

 

KOSGEB tarafından sunulan destekler şu şekilde sıralanmaktadır:

 

1. Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı

Deprem sonrası etkilenen illerin ekonomik olarak tekrar canlanması ve bu illerdeki işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için sunulan bir KOSGEB desteğidir.

 

2. Yeşil Sanayi Destek Programı

Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak özellikle sanayide bu dönüşümü başlatmakla başlar. KOSGEB de küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeşil bir dönüşüm desteği sağlamaktadır.

 

3. Girişimcilik Destekleri

a) Geleneksel Girişimci Destek Programı: Bir girişimcinin kurduğu işletmenin hayatta kalma oranını yükseltecek bir destektir. Bu destekten ‘Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlayan işletmeler faydalanabilir.

b) İleri Girişimci Destek Programı: ‘İleri Girişimci Eğitimi’ni tamamlayan ve belirli sektörlerde kurulan işletmeler için geçerlidir. Bu listeye KOSGEB’in yayımladığı İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu’ndan ulaşılabilir.

c) İş Planı Ödülü Destek Programı: Girişimcilik konulu yarışmaların kazananları için belirlenen destektir. Bu sayede bu girişimciler ile sektördeki ilgili liderler arasında bir iletişim köprüsü kurulur.

d) Girişimcilik Destek Programı: Girişimciliği desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarıya ulaştırmak için verilen bir destektir.

e) Girişimcilik Eğitimi: KOSGEB’in verdiği eğitimlerin içinde girişimcilik eğitimi de yer alır.

 

4.AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Bu destek üç alt başlığa ayrılmaktadır. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı şeklindedir. Her bir destek ile ilgili ayrıntılı bilgiyi KOSGEB destekler sayfasından bakabilirsiniz.

 

5.İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

 

6.KOBİ Finansman Destekleri

Kobi Finansman Destek Programı: Ülkenin ekonomisine büyük katkı yapan KOBİ’lerin finansal açıdan desteklenmesi ve rekabet elde edebilmeleri için yapılan finansal destektir.

Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sebze ve meyve lojistiğinde soğuk zincir kullanımına destek olmak için yapılan mali destektir.

 

7. TEKMER Destek Programı

İşletmelerin AR-GE, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanlarında onlara destek olmayı içerir.

 

8. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

‘Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri’ kapsamında hizmet veren programın amacı, teknik danışman olmak isteyen kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmesidir.

 

9. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Yeni personel istihdam edecek mikro ve küçük işletmeler için sağlanan bir destektir.

 

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı Nedir?

KOSGEB, KOBİ’lerin yurt dışı pazarlarına açılmaları ve ihracat projelerinin desteklenmesi amacıyla ‘Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği’ yapmaktadır. Bu destek, ‘İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri’ altında yer alan bir başlıktır.

Verilecek en üst limit destek 300 bin liradır. Proje giderlerinin %70’i geri ödemesiz ve %30’u geri ödemeli yapılır.

Yurt İçi Marka Tescil Belgesine sahip olan, KOBİ Bilgi Beyannemesi güncel olan, KBS’de kayıtlı ve aktif olan gerçek veya tüzel kişiler; bu destekten faydalanabilir.

KOSGEB’in sağladığı Yurt Dışı Pazar Destek Programı sayesinde işletmeler; uluslararası fuarlarda yer alabilir ve sektörlerinin en güncel bilgilerine şahit olabilirler.

Başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

DixiFuar ile Yurt Dışında Büyüme Fırsatları

KOSGEB’ten aldığı desteklerle büyüyen ve gelişen pek çok Türk firması, girişimci ve işletme örneği vardır. Ancak, birçok girişimci için hedefler sadece yerel başarıyla sınırlı kalmaz; uluslararası pazarlarda da etkin bir rol oynamak ve işlerini büyütmek isteyen firmalar vardır. Yurt dışına açılmak, işletmeler için ticari yeniliklerin ve büyüme potansiyelinin kapısını aralar. İşletmelerin yurt dışındaki bu fırsatları keşfedebileceği yerler ise ‘fuarlardır’. DixiFuar yurt dışı fuarlarına avantajlı fuar turları düzenlemektedir.

Bu fuarlar, işletmelerin uluslararası arenada ürün ve hizmetlerini sergileyerek potansiyel müşterilerle buluştukları, yeni iş bağlantıları kurdukları ve sektördeki son gelişmeleri takip ettikleri önemli platformlar sunmaktadır. DixiFuar'ın düzenlediği bu etkin turlar, işletmelerin küresel düzeyde rekabet avantajı elde etmelerine katkıda bulunarak KOSGEB desteklerinin etkisini uluslararası düzeyde genişletmelerine yardımcı olabilir.

 

Whatsapp İletişim
Uzman Temsilcilerimiz
Sorularınızı Bekliyor