Devlet Teşviki Kapsamındaki Yurt Dışı Fuarlarının İhracata Etkisi

 

Günümüzde ihracat, ülkelerin ekonomik büyümesinde önemli bir faktör olmakla birlikte yeni iş alanları yaratan, teknolojik yenilikleri teşvik eden ve uluslararası ilişkileri güçlendiren bir konumdadır. Bu nedenle, birçok ülke ihracatı artırmak için çeşitli teşvikler sunmaktadır. Bu teşviklerin başında ise yurt dışı fuar katılımları gelir.

Yurt dışı fuarları, ülkelerin kendi ürün ve hizmetlerini uluslararası arenada tanıtmaları için önemli bir platform sunar.  Aynı zamanda küresel boyutta ilişkiler kurma ve büyüme fırsatları yakalama açısından da önemlidir. Rakip firmaların ürünlerini inceleme ve sektördeki en son trendleri öğrenme fırsatı, işletmelerin rekabet avantajını artırır ve yenilikçi olmalarına katkı sunar. Bu fırsatları değerlendirmek ve uluslararası arenada rekabet edebilmek için devlet teşvikleri, işletmelere önemli bir destek sağlar. Bu teşvikler, işletmelerin yurt dışı fuarlara daha rahat ve etkili bir şekilde katılmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunur.

Gelin, devlet teşvikleriyle desteklenen fuar katılımlarının ihracata etkisine daha yakından bakalım…

Yurt Dışı Fuarlarına Yönelik Devlet Teşvikleri Nelerdir?

Birçok ülke, işletmelerin yurt dışı fuarlara katılmasını desteklemek için teşvikler sunar. Bu teşvikler, seyahat masraflarını karşılamaktan stant kiralama ücretlerinde indirime ve tanıtım malzemelerini finanse etmeye kadar çeşitli olanakları içerir. İşte bu teşviklerin içeriği ile ilgili bazı maddeler:

Bu teşvikler, işletmelerin yurt dışı fuarlara katılımını desteklerken aynı zamanda ihracatı artırmayı hedefler. İşletmelerin uluslararası arenada varlık göstermelerine ve yeni pazarlara açılmalarına yardımcı olarak ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olur.

 

Yurt Dışı Fuar Desteklerinin Önemi

Yurt dışı fuar desteklerinin ülke ekonomisine sağladığı katkılar, ihracatın ve dolayısıyla ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olarak büyük öneme sahiptir. Yurt dışı fuar desteklerinin önemi ile ilgili şunları söyleyebiliriz:

Yurt dışı fuar destekleri, bir ülkenin ekonomik büyümesini hızlandıran, teknolojik gelişmeyi teşvik eden ve uluslararası arenada daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayan kritik bir araçtır.

Bunun yanında yurt dışı fuar desteklerinin daha da iyileştirilmesi gerekmektedir. Daha fazla işletmenin bu desteklerden faydalanabilmesi için daha erişilebilir hale getirilmeli ve destek miktarları artırılmalıdır. Aynı zamanda, işletmelere fuar sonrası izleme ve değerlendirme konusunda rehberlik edilmesi de önemlidir. Bu sayede yurt dışı fuar destekleri, ülke ekonomisinin büyümesine daha fazla katkı sağlar ve ihracatı artırır. 

Türkiye’deki Fuar Teşviklerinin Tarihi

Türkiye’deki fuar teşviklerinin tarihsel sürecini özetlemek gerekirse:

Özellikle son yıllarda, Türk firmalarının yurt dışındaki fuarlara katılımı artmış ve bu sayede ülkenin uluslararası arenadaki tanınırlığı ve rekabet gücü önemli ölçüde yükselmiştir. Bu süreç, Türkiye’nin ihracat odaklı ekonomi politikalarının bir sonucu olarak devam etmektedir. Fuar teşvikleri çeşitli kurumlar tarafından yapılmaya devam etmektedir.

 

Fuar Teşviki Yapan Türk Kurumları Hangileridir?

Türkiye’de fuar teşvikleri, özellikle Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB gibi devlet kurumları tarafından sunulan önemli desteklerdir. Ticaret Bakanlığı, “İhracata Dayalı Devlet Yardımları” programı altında işletmelerin yurt dışı fuar katılımlarını teşvik etmek amacıyla çeşitli teşvikler sağlamaktadır. Bu teşvikler arasında “Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi” ve “Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları İçin Sağlanan Destekler” gibi başlıklar bulunur.

Bu teşvikler, Türk firmalarının yurt dışındaki fuarlara katılımını cesaretlendirmekte ve finansal destek sunmaktadır. Son yıllarda, bu teşvikler sayesinde birçok Türk firması, uluslararası arenada tanınırlığını yükseltmek ve ihracatını artırmak amacıyla yurt dışındaki fuarlara katılmaktadır. Bu, Türkiye’de bir fuar kültürünün oluşmasına katkıda bulunmuş ve işletmelerin fuarlardan elde ettiği verimi artırmıştır.

Türkiye’nin uluslararası ticaretteki başarısının temel unsurlarından biri, yurt dışı fuar katılımlarının artması ve bu katılımları destekleyen Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan teşviklerdir. Bu teşvikler, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmuş ve işletmelerin uluslararası pazarda daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı olmuştur.

 

Devlet Desteği Verilen Yurt Dışı Fuarlarının Firmalara ve Ülke İhracatına Etkisi

Devlet teşviki kapsamındaki fuarlar ve bu fuarlara katılan firmalar aracılığıyla her yıl ihracat verilerimiz yükselişe geçmektedir. Konuyla ilgili önemli bir kaynağı size aktaracağız. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Ahmet Göksel tarafından yazılan ve 2020 yılında yayımlanan “Devlet Yardımları Kapsamında Bulunan Yurt Dışı Fuar Desteğinin İhracata Etkisi” adlı yüksek lisans tezinde çok değerli bilgiler bulunmaktadır.

Görülüyor ki fuar desteklerinin firmalara ve ihracata pek çok olumlu katkısı var. Bu nedenle bu desteklerin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi ve işletmelere daha fazla fırsat sunulması; hem firmalar hem de ülke ekonomisi için büyük bir önem taşır.

 

İşletmelerin Uluslararası Arenadaki Destekçisi: DixiFuar

DixiFuar olarak, fuar teşviklerini alan yurt dışı fuarlarını araştırıyor ve işletmelere bu konuda uzman bir rehberlik süreci sunuyoruz. Bilgi birikimimiz ve deneyimimizle, fuar süreçlerini en iyi şekilde yönlendirmenize yardımcı oluyoruz. İşletmelerin en verimli fuar deneyimini yaşamalarını ve uluslararası arenada başarılı olmalarını desteklemek için buradayız.
 
 
Whatsapp İletişim
Uzman Temsilcilerimiz
Sorularınızı Bekliyor