Atık Yönetimi ve Çevre Teknolojileri Fuarları

Bu kategoride fuar turu bulunamamıştır.
Güncel tur programları hakkında detaylı bilgi almak için 0216 504 16 80 telefon numarasından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Atık Yönetimi ve Çevre Teknolojileri Sektörü

 

Atık yönetimi ve çevre teknolojileri sektörü, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği üzerine odaklanan bir endüstri dalıdır. Bu sektör; atıkların etkili bir şekilde toplanması, geri dönüşümü, bertaraf edilmesi ve enerji üretimi gibi süreçleri içerir. Atık yönetimi; çevre kirliliğini azaltmaya, doğal kaynakları korumaya ve insan sağlığını güvence altına almaya yönelik stratejiler geliştirir. Geri dönüşüm, atıkların tekrar kullanılabilir materyallere dönüştürülerek kaynak tüketimini azaltır.

Çevre teknolojileri ise, çeşitli endüstriyel sektörlerde çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir uygulamalar geliştirmeyi amaçlar. Bu teknolojiler; hava ve su kirliliği kontrolü, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, temiz su ve hava teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösterir. Atık yönetimi ve çevre teknolojileri sektörü, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak, doğal kaynakları korumak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek adına hayati öneme sahiptir. Bu sektör, aynı zamanda ekonomik büyümeyi destekleyerek yeşil iş imkanları yaratır ve toplumsal fayda sağlar.

 

Atık Yönetimi ve Çevre Teknolojileri Sektör Raporu

Spherical Insights web sitesinde yayımlanan rapora göre,

  • Atık geri dönüşüm hizmetleri pazarı 61,76 Milyar ABD Doları olarak değerlendirilmiştir.
  • Bu pazarın, 2023’ten 2032’ye kadar %5,7’lik bir Yıllık Büyüme Oranı (YBBO) ile büyümesi bekleniyor.
  • Dünya çapında ise atık geri dönüşüm hizmetleri pazar büyüklüğünün 2032 yılına kadar 107,51 Milyar ABD Dolarına ulaşması öngörülmektedir.
  • Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesi tahmin dönemi boyunca en hızlı büyüyen bölge olacaktır.

Geri dönüşüm ve atık yönetimi birçok ülkenin yönetmeliklerinde de yer almaya başlamıştır. Örneğin Çin yerel geri dönüşüm tesislerinin gelişimini teşvik etmek için hedefler ve yasaklar uygulamaya koymuştur. 2018’e dek yurt dışından atık ithal eden Çin, bu uygulamasına son vermiştir.

Atık yönetimi ve iyi uygulanmış çevre teknolojileri ile ortaya çıkarılabilecek faydalar şunlardır:

Çevre Kirliliği Azalır: Atık yönetimi, atıkların doğru bir şekilde toplanması, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi yoluyla çevre kirliliğini azaltabilir.

Doğal Kaynakların Korunması: Geri dönüşüm ve atık azaltma stratejileri, doğal kaynakların aşırı kullanımını önleyebilir.

Enerji Tasarrufu ve Geri Dönüşüm: Atık yönetimi, atıklardan enerji üretimi yoluyla enerji tasarrufuna katkıda bulunabilir.

Toplum Sağlığı: Zararlı atıkların kontrol altına alınması, insanların soluduğu hava ve içtiği su kalitesini artırabilir.

Yeşil İstihdam Olanakları: Atık yönetimi ve geri dönüşüm endüstrileri, yeşil iş imkanları yaratır. Bu sektörde çalışanlar, atıkların toplanması, geri dönüşüm tesislerinde çalışma ve çevre danışmanlığı gibi birçok farklı alanda istihdam edilebilirler.

İklim Değişikliğiyle Mücadele: Atık yönetimi, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olabilir.

Türkiye’de Atık Yönetimi ve Çevre Teknolojileri

Türkiye’de atık yönetimi ve çevre teknolojileri sektörü, çeşitli kamu kurumları ve bakanlıklar arasında bir iş bölümüne tabidir. Çevre ve Orman Bakanlığı, belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, İller Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türk Standartları Enstitüsü gibi kurumlar, atık yönetimi süreçlerini düzenlemek, denetlemek ve yönlendirmekle görevlidir.

Belediyeler, atık yönetimi konusunda büyük sorumluluk taşımaktadır. Altyapı kurma, işletme ve atık toplama gibi hizmetleri sunma gibi görevlerle belediyeler, atık yönetiminin temel aktörlerindendir.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı, Zeki Sarıbekir’in ifadesine göre atık yönetimi ve geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve doğal kaynak koruma açısından kritik bir rol oynuyor.

Sarıbekir’in 2020 yılında verdiği bir demece göre,

  • 1 ton plastik geri dönüştürüldüğünde saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf ediliyor.
  • Alüminyum içecek kutularının geri dönüştürülmesiyle bir televizyonu 3 saat çalıştıracak önemli miktarda enerji elde edilebilmektedir.
  • 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten kurtarabiliyoruz.
  • Yeni cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir.
  • Türkiye’de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL’lik bir pazar haline gelmiş durumda.

 

Atık Yönetimi ve Çevre Teknolojileri Fuarları Nelerdir?

IFAT Munich: Messe Münih’de düzenlenen fuar; su, kanalizasyon, atık ve hammadde yönetimi fuarıdır. IFAT fuarı; Türkiye, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Brezilya gibi farklı ülkelerde de düzenlenmektedir. IFAT, sektördeki son teknolojileri, inovasyonları ve çevresel sürdürülebilirlik çözümlerini tanıtmak amacıyla önemli bir platform sunmaktadır.

Waste-Tech: Uluslararası Atık Yönetimi, Çevre Teknolojileri, Ekoloji ve Yenilenebilir Enerji Fuarı olan Waste-Tech, Moskova’daki Crocus Expo’da düzenlenmektedir. Waste-Tech, Rusya ve çevresindeki bölgelerde atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik konularında gelişmeleri sergileyen önemli bir organizasyondur.

Waste & Recycling Expo Canada: Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen fuar, Kanada'da ve Kuzey Amerika genelinde atık yönetimi, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik endüstrilerindeki yenilikleri ve gelişmeleri sunar.

Waste Expo: Las Vegas’ta düzenlene Waste Expo, 50 yılı aşkın süredir katı atık, geri dönüşüm ve organik endüstrisinde öne çıkan bir fuardır. Sektördeki en yeni ekipmanları, teknolojileri ve çevresel uygulamaları sergileyerek katılımcılara güncel gelişmeleri takip etme fırsatı sunar.

 

Atık Yönetimi ve Çevre Teknolojileri Fuarlarına Hangi Sektör Firmaları Katılabilir?

Katılımcılar arasında atık yönetimi, geri dönüşüm, su ve kanalizasyon, enerji, temiz enerji, çevre teknolojileri, inşaat, ambalaj, endüstriyel üretim, gıda ambalajı, madencilik, gıda ve içecek gibi sektörlerden firmalar yer alabilir.

Bu fuarlar, çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve atık azaltma konularında çözümler sunan, teknolojik yeniliklere odaklanan ve sektördeki en son gelişmeleri paylaşan firmalar için önemli bir buluşma noktasıdır.

 

DixiFuar ile Sektörünüzün Önemli Buluşma Noktalarına Yolculuk Edin!

Yapı ve inşaattan gıdaya, tarımdan sağlığa, ambalajdan atık yönetimine dek her sektöre ait fuarı web sitemizde bulabilirsiniz. Bu fuarlarda yer almak ve iş kapılarını çalmak için DixiFuar’ın turlarından yararlanın. Uçak, otel, transfer dahil avanatajlı fuar turlarını inceleyin. Atık yönetimi ve çevre teknolojileri sektörü için IFAT Münih fuarına göz atabilirsiniz.

Whatsapp İletişim
Uzman Temsilcilerimiz
Sorularınızı Bekliyor